Dinet Polska Sp. z o.o.
ul. Laury 28
20-711 Lublin
Polska

Dane założycielskie:
KRS: 0000107156
Regon: 432500202